Bruk av professortittel

Kunnskapsdepartementet har i brevs form kommet med en påminning til alle institusjoner i universitets- og høyskolesektoren og instituttsektoren om bruken av tittelen professor. Departementet er blitt gjort kjent med at ansatte bruker betegnelsen forskningsprofessor selv om de ikke er tilsatt som professor. (ref UiB 2016/6919)

Det minnes derfor om følgende:

Tittelen professor er vernet. Den som bruker tittelen må være tilsatt som professor ved et universitet eller høyskole som er akkreditert etter universitets- og høyskoleloven.

Korrespondansen fra departemenet omhandler også bruken av den engelske stillingsbetegnelsen Research Professor. Etter departementets syn omfattes ikke bruk av betegnelsen Research Professor i engelskspråklige sammenheng av lovverket på området. Tittelen kan dermed brukes på engelskspråklige, men ikke på norskspråklige nettsider. Dette innebærer at et standardoppsett for signatur (Tittel Forsker 1 / Research professor) ikke kan brukes i norsk sammenheng.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

*