Takk for følget

Kjell-Morten Myhr tiltrer som ny instituttleder 1. august. Takk for at jeg i fire og et halvt år har fått lede K1, og før det Institutt for klinisk medisin i åtte år. Det blir spennende og bra med ny ledelse, nye koster feier best.

Nils Erik Gilhus

En av gledene som instituttleder er å skrive i K1-nytt. Dette blir den siste av over hundre ledere. Jeg har forsøkt å konsentrere temaene om forskning og utdanning, og med omtrent lik vekt på de to kjerneoppgavene. Profesjonsstudiet i medisin er i en innkjøringsfase med store muligheter, og der vi har fokus på nye undervisnings- og eksamensformer. Klinisk ernæring er bygget ut som studium, og human ernæring skal nå sees nærmere på. Antall vitenskapelige publikasjoner har økt med 10 % hvert av de to siste årene, den årlige eksterne forsknings-finansieringen har bikket 40 mill. kr., og K1 har befestet sin styrke som et ph.d.-institutt.

K1s samspill mellom klinikk, forskning og utdanning er spennende å delta i, og over en stor bredde av fag. Kirurgi og patologi, anestesiologi og psykiatri, radiologi og indremedisin har felles grunnleggende utfordringer og muligheter. Det aller beste med å være instituttleder er fellesskapet med alle dere om svært viktige problemstillinger. Dette fellesskapet kommer jeg til å savne. Møtene med stipendiater og ph.d.-kandidater, vitenskapelig og teknisk ansatte, administrasjonen, og med samarbeidspartnere i helseforetakene har jeg alltid gledet meg til. Besøkene i Stavanger, Haugesund, Førde og Kristiansand har vært høydepunkter. K1 er virkelig noe å være stolt over, og jeg har ofte hatt privilegiet å kunne vise oss frem.

Med ny ledelse av både institutt og fakultet kan vi glede oss til nye initiativ. K1s stabile og dyktige administrasjon vil sikre stø kurs og fortsatt fremdrift. Kjerneoppgavene ligger fast og er alles ansvar. Jeg er glad for at jeg fortsatt er en del av K1. Takk for laget, tusen takk for all den vennlighet, åpenhet, glød og samarbeidsvilje som jeg alltid har møtt.

Nils Erik Gilhus
Instituttleder