Gode kolleger og medarbeidere!

Velkommen tilbake fra en velfortjent sommerferie! Sommeren er på hell og høsten står foran oss med mange spennende og viktig oppgaver. Som ny instituttleder gleder jeg meg til å bli kjent med og samarbeide med mange kunnskapsrike kolleger og medarbeidere i administrasjonen og alle fagmiljøene ved instituttet. Det er en glede å kunne ta over som leder ved et veldrevet og godt organisert institutt. Så derfor; TUSEN TAKK til Nils Erik for mangeårig forbilledlig innsats som i stort monn har bidratt til dette!

kmm_portrett_liteMandag denne uken hadde jeg gleden av å ta i mot medisinerstudentkullet som startet på sitt 7. semester. Jeg opplever mer og mer at det er et privilegium og alltid like hyggelig å møte spente og motiverte studenter som gleder seg til å lære om diagnostikk og god pasient-behandling. Ta godt i mot studentene – de er viktige for oss! De stimulerer oss til å tenke kritisk og til å systematisere vår tilnærming til diagnostikk og behandling. Dette er morgenmøte-formaningen fra vår avdelingssjef Ole-Bjørn Tysnes på Nevrologen ved hver oppstart av et nytt semester. Undervisning er en av de viktigste oppgavene våre ved instituttet – for å utdanne studenter i medisin, ernæring, og patologi innen odontologi og tannpleierfaget. Omleggingen av studieplanene for medisinerstudiet er nå kommet godt i gang for de fleste semestrene og jeg tenker det er tid for at «K1-semestrene» kan utveksle erfaringer, lære av hverandre der noen av oss er gode og arbeide for felles løsninger der vi møter felles utfordringer.

Høst betyr også nye muligheter innen forskning med løpende søknadsfrister til stipender og prosjektmidler. Vi har mange gode forskergrupper ved instituttet – men har også plass for flere. Instituttadministrasjonen og fakultetet tilbyr verdifulle støttefunksjoner for rådgivning i planlegging og utarbeidelse av søknader. Ta derfor kontakt tidlig i søknadsprosessen.

Med mange gode forskergrupper har vi også et stort potensiale for ide-utveksling og læring av hverandre. Flere av miljøene har også tilstøtende problemstillinger og forskningsmetoder som kan være grunnlag for samarbeidsprosjekter. Instituttet ønsker å kunne stimulere til dette – for mer samarbeid mellom fagmiljøene – men også på tvers av institutter og fakulteter ved universitetet, og ikke minst med helseforetakene som mange av oss har en tilknytning til.

Med ønske om en inspirerende arbeidsuke og en spennende høst!

Kjell-Morten