Ny søknadsperiode for hyttene på Ustaoset vinteren 2018

English below
Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen,  Ottesheimen og Butten  på Ustaoset for  vinteren 2018,  i perioden  31. desember2017-01.04.18
Det er en felles trekning for alle hyttene. Ved søknad om hytte må man prioritere både ønsket hytte og ønsket periode.
Avbestillingsfrist for tildelt hytte er 30 dager før leieperiodens start for å unngå gebyr for avbestilling.

Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem (https://skjema.app.uib.no/hytter) ved å logge seg inn med sitt UiB brukernavn og passord. Ved første gangs søknad om hytte må man legge inn noe informasjon.  Alle søknader må registreres i det elektroniske hyttesystemet for å komme med i trekningen.

Søknadsskjema og informasjon om hyttene finnes også på  Ansattsidene under «Mitt ansattforhold» -«Velferd»- «Velferdshytter til utleie».  Logg inn med ditt UiB brukernavn og passord fra en UiB-maskin eller via VPN-løsning.

Søknadsfristen er 15. november,  trekningen foretas 17. november 2017.

Hilsen Eiendomsavdelingen

New application period for the cottages at Ustaoset winter 2018

It is now opened to apply for U-heimen, Ottesheimen and Butten at Ustaoset for winter period  from 31 December 2017 until 01. April 2018. Cancellation deadline is 30 days before rental period start to avoid penalty for cancellation

Please use the UoB electronic cabin system by logging  in  with your registered username and password. (https://skjema.app.uib.no/hytter). Upon initial application you must enter some information. All applications must be registered in the electronic cabin system to be included  in the draw. Application forms and information can  also be found  at the Employee Pages under «Employment conditions» – «Welfare» –  «Cabin hire (NO)» –  logging  in  with your registered UoB username and password from an UoB-computer or by using the VPN-logon

The application deadline is  15 November,  drawing will be done 17 November  2017.

Regards, Eiendomsavdelingen/ Estate and Facilities Management division

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*