Husk å registrere ferie! / Remember to register your holiday!

Minner om at ansatte ved UiB må registrere ferie i HR-portalen innen 1. mai. Dette er viktig når det gjelder ferieavvikling:

  • Alle ansatte ved UiB skal avvikle opptjent ferie hvert år.
  • Sommerferie skal registreres i HR-portalen innen 1. mai.
  • Utgangspunktet er at alle ansatte skal avvikle tre uker ferie i perioden 1. juni – 30. september.
  • Det er viktig at all avviklet ferie er registrert i HR-portalen.

Les mer om ferie i medarbeiderhåndboken

This is a reminder that all UiB employees must register summer holiday in the HR portal by 1 May. This is important regarding holiday:

• All UiB employees shall use earned holiday each year.
• All UiB employees must register summer holiday in the HR portal by 1 May.
• All UiB employees should use three weeks of their holiday in the period 1 June – 30 September.
• All UiB employees must register all spent holiday in the HR portal.

Read more about holiday in the Employee Handbook

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*