Kjære alle

HMS-arbeid vil ha en særlig prioritet utover høsten ved instituttet og fakultetet. Vi lager en handlingsplan i forbindelse med oppfølgingsmøtene etter ARK-undersøkelsen og vi arbeider med å få på plass et HMS-allmøte. I tillegg vi vi ha fokus på gjennomføring av medarbeidersamtaler. Vi lager oversikter over alle ansatte innen hvert fagområde/seksjon, som inkluderer vitenskapelig ansatte, teknisk ansatte, samt forskere, stipendiater og postdoktorer. Ansvaret for gjennomføring av medarbeidersamtalen delegeres til ansvarlige innen hvert fagområde. Ved store fagområder/seksjoner kan det være praktisk at en fordeler dette ansvaret til flere personer – eksempelvis forskergruppeledere. Vi ønsker at medarbeidersamtalen skal oppfattes som en rettighet for den enkelt ansatte – og ikke som et «pliktløp». Målsettingen er at alle ansatte skal få gjennomført medarbeidersamtale med en opplevelse av å være viktig for virksomheten, og å ha muligheten til å påvirke egen arbeidssituasjon.

Instituttet vil i løpet av høsten ta opp igjen arbeidet med oppdatering og forbedring av K1-nettsidene. I den forbindelse ønsker vi at alle ansatte oppdaterer egne personsider med bilder, samt informasjon om telefonnummer (kontor og mobil), kompetanseområde, forskning, formidling, publikasjoner og eventuelt prosjekter. En kan gjøre dette selv på en «UiB-PC», eller via VPN-oppkobling fra ekstern PC/Laptop i UiB-nettverk. Personsiden er den enkeltes ansikt utad – og er viktig for egen og K1s profilering. Letteste måte å finne egen side er å søke på kombinasjonen <eget navn + UiB> i en nettleser, og deretter trykke på «logg på» oppe til høyre. Jeg oppfordrer alle til å se på egne personsider og ta kontakt med Jorunn om dere trenger hjelp til redigering.

E-post konto på UiB vil endre funksjonalitet i løpet av september 2021. Mange av våre ansatte har kombinerte stillinger ved både K1/UiB og et helseforetak, og har hatt automatisk videresending av UiB-e-post til sykehus-e-post. Denne muligheten vil oppføre 15. september – noe som gjør at alle våre ansatte må daglig sjekke UiB-e-post-konto for innkomne meldinger. Dette er omtalt i en egen sak i dagens K1-nytt.

Jeg vil avslutningsvis minne om søknadsfrister til Helse Vest 15. september (https://helse-vest.no/vart-oppdrag/vare-hovudoppgaver/forsking/utlysing-av-helse-vests-forskingsmidlar-2021) og til UiB-Phd-stipendstillinger 19. september (https://www.jobbnorge.no/nn-no/ledige-stillingar/stilling/211089/stipendiat-9-stillingar)

Jeg ønsker dere alle gode arbeidsuker!

Beste hilsen
Kjell-Morten