Påminnelse: Tofaktor-pålogging

Aktiver tofaktor-pålogging din nå
K1 har fått informasjon fra IT-avdelingen om at det er en del ansatte ved K1 som ikke har aktivert tofaktor-pålogging. Om du ikke har aktivert denne vil du dessverre ikke få tilgang til mange av UiB-innlogginger og systemer.

Begrunnelsen for innføringen er:
Tofaktor-pålogging er et av de mest effektive tiltakene for å bedre informasjonssikkerheten. Anbefalingene fra offentlige myndigheter som Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) peker på dette som en av de «enkle» tingene man kan gjøre for å beskytte seg. Fordi dette tiltaket er så viktig for informasjonssikkerheten, jobber UiB for at alle brukerkontoer skal være beskyttet av tofaktor-pålogging.

Per i dag er det Microsoft 365-tjenestene og VPN som har tofaktor-pålogging, og alle tjenester med pålogging via Feide.

Ta i bruk tofaktor-pålogging
Du finner mer informasjon om hvordan du fullfører aktiveringen i UiBhjelp: https://uib.topdesk.net/solutions/open-knowledge-items/item/KI%200780/no/
Det er også laget en video som viser prosessen steg for steg: https://vimeo.com/507534366/5f597951f5
Dersom du opplever problemer eller trenger hjelp for å aktivere tofaktor-pålogging, kan du kontakte http://hjelp.uib.no

Vennlig hilsen
Jorunn
administrasjonssjef