Ny søknadsperiode for hyttene på Ustaoset seinhøsten 2021 / New application period for the cottages at Ustaoset late autumn 2021

Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen, Ottesheimen, og Butten på Ustaoset for seinhøsten 2021, i perioden 21. oktober 2021 – 2. januar 2022. Det er én felles trekning for alle hyttene. Ved søknad om hytte må man prioritere både ønsket hytte og ønsket periode. Avbestillingsfrist for tildelt hytte er 30 dager før leieperiodens start for å unngå gebyr for avbestilling.

Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem (https://reg.app.uib.no/hytter) ved å logge seg inn med sitt UiB-brukernavn og passord. Ved første gangs søknad om hytte må man legge inn noe informasjon.  Alle søknader må registreres i det elektroniske hyttesystemet for å komme med i trekningen. Søknadsskjema og informasjon om hyttene finnes også på Ansattsidene under «Mitt ansattforhold» – «Velferd» – «Velferdshytter til utleie», og i UiBHjelp.

Søknadsfristen er 23. september. Trekningen foretas 24. september 2021.

Hilsen
Eiendomsavdelingen


You may now apply to rent U-heimen, Ottesheimen and Butten at Ustaoset for the late autumn period from October 21, 2021, until January 2, 2022. The cabins are assigned to the applicants by lot, and the winner is notified by e-mail. If you are assigned a cabin, the cancellation deadline is 30 days before the rental period starts to avoid penalty for cancelling.

Please use the UiB electronic cabin system by logging in with your registered username and password (https://reg.app.uib.no/hytter). Upon initial application you must enter some information. All applications must be registered in the electronic cabin system to be included in the draw. Application forms and information can also be found at the Employee Pages under «Employment conditions» – «Welfare» – «Cabin hire (NO)», and in UiBHjelp.

The application deadline is September 23. The draw will be done September 24, 2021.

Regards,
Eiendomsavdelingen/ Estate and Facilities Management Division

Foto: UiB «Ottesheimen»