Forespørsel om tema for masteroppgaver i klinisk og human ernæring (oppstart august 2022)

I forbindelse med at studentene på masterprogrammene i klinisk og human ernæring skal skrive en masteroppgave, etterlyser Programutvalget for ernæring nye masteroppgaver i ernæring. Masteroppgaven skal gi 60 studiepoeng og er beregnet til to semester fulltidsstudium.

Informasjon om masteroppgave i klinisk ernæring
Fra og med studieåret 2021/2022 skal studenter på master i klinisk ernæring gjennomføre et forskningsprotokollemne (NUCLI390A, 10 sp) i 2. semester hvor studentene skal lage en forskningsprotokoll som krever godkjenning av veileder for å gå videre til masteroppgaven (NUCLI390B, 50 sp). Tema for masteroppgaver må derfor presenteres i november.

Studentene velger oppgave innen desember 2021, og arbeidet med oppgaven med forskningsprotokollen blir våren 2022, og med masteroppgaven høsten 2022 – våren 2023. Studentene skal få oppnevnt maks to veiledere i forbindelse med arbeidet med masteroppgaven. Enten hoved- eller biveileder må være tilsatt ved Universitetet i Bergen.

Informasjon om masteroppgave i human ernæring
Studentene velger oppgave innen desember 2021, og arbeidet med oppgaven blir høsten 2022 – våren 2023. Studentene skal få oppnevnt maks to veiledere i forbindelse med arbeidet med masteroppgaven. Enten hoved- eller biveileder må være tilsatt ved Universitetet i Bergen.

Dette året er det 15 studenter som skal skrive masteroppgave i klinisk ernæring og 3 studenter som skal skrive masteroppgave i human ernæring.

Programutvalget ber om en kort beskrivelse av forskergruppe og aktuell(e) masteroppgave(r) innen 15. oktober. Fyll ut dette skjemaet: Forespørsel om tema for masteroppgave – klinisk og human ernæring. (uib.no)

Oppgavene vil bli presentert for studentene på et møte 10. november.

De som har sendt inn oppgaver tidligere år, men som fortsatt ønsker studenter i tilknytning til prosjektet, bes fylle ut skjema på nytt.

Programutvalget nedsetter en komité som skal godkjenne alle tema før de presenteres for studentene. Dersom oppgaven er av klinisk karakter bør det være en kliniker som veileder. Det tillates normalt maks to studenter tilknyttet et prosjekt.

Emnebeskrivelsen for masteroppgaven i de to masterprogrammene finnes her:
Master human ernæring:
http://www.uib.no/emne/NUHUM395

Master klinisk ernæring:
Masteroppgåve for klinisk ernæring – forskningsprotokoll | Universitetet i Bergen (uib.no)

Masteroppgåve for klinisk ernæring | Universitetet i Bergen (uib.no)

Ta kontakt dersom dere har spørsmål: hanne.rosendahl-riise@uib.no

På vegne av Programutvalget for ernæring
Hanne Rosendahl-Riise
programutvalgsleder