Kjære alle

Samarbeid
Forrige uke markerte oppstarten av forskerskolesamarbeidet mellom Neuro-SysMed og CCBIO. «Clinical Trials»-kurset ble arrangert fra onsdag til fredag med solid deltakelse og med faglig bidrag fra flere institutt og fakultet ved UiB og Haukeland Universitetssjukehus. Det var i tillegg bidrag fra flere nasjonale og internasjonale foredragsholdere. Emneansvarlige for kurset var professorene Øivind Torkildsen (K1) og Line Bjørge (K2) og koordinatorer var PhD-stipendiatene Hilde Norborg (K1) og Benedicte Sjo Tislevoll (K2), med god støtte fra vår PhD-koordinator Kjetil Harkestad. Instituttet gratulerer med et svært vellykket kurs og takker kursansvarlige for en forbilledlig innsats!

Neuro-SysMed er instituttets forskningssenter for klinisk behandling (FKB) (https://neuro-sysmed.no/) og CCBIO er instituttets forskningssenter for fremragende forskning (SFF) (https://www.uib.no/ccbio) – og kurset illustrerer styrken og potensialet til K1, med samarbeid innad på instituttet – men like mye med andre institutt og fakultet ved UiB og HUS. Ytterligere to kurs arrangeres i løpet av høsten («Brukermedvirkning» og «Innovasjon»), og bruken av felles metoder og sammenfallende problemstillinger gjør at forskningssamarbeid er svært aktuelt. Begge sentrene har godt etablerte samarbeidsprosjekter med Senter for medisinsk visualisering ved HUS/UiB (MMIV | Mohn Medical Imaging and Visualization Centre), og andre grupper ved UiB/HUS.

Tofaktor-pålogging på de fleste IT-tjenestene ved UiB
Som et ledd i IT-sikkerhetsarbeidet har UiB innført krav til tofaktor-pålogging på de fleste IT-tjenester. Det er derfor viktig at de som bruker UiB sine IT-tjenester aktiverer tofaktor-pålogging så snart som mulig slik at de unngår å miste tilgang til tjenester. De det gjelder skal tidligere ha fått en e-post fra IT-avdelingen (UiB-e-post) – og Jorunn har nylig sendt en påminning om dette. Men, for de av dere som har hatt automatisk videresending av UiB e-post til sykehus-e-post eller andre e-postkasser, kan i noen tilfeller ikke ha fått denne – og siden medio september videresendes ingen e-post (dette også som ledd i IT-sikkerhetsarbeidet). UiB har laget enkle instruksjonsvideorer om hvordan en kan aktivere tofaktor-pålogging ved UiB:
https://uib.topdesk.net/solutions/open-knowledge-items/item/KI%200780/no/ (norsk)
https://uib.topdesk.net/solutions/open-knowledge-items/item/KI%200780/en_gb/ (engelsk)

Har dere spørsmål knyttet til dette finner dere kontakt-informasjon på slutten av videoen. Dere kan også kontakte Jorunn (Jorunn.Skei@uib.no).

Jeg ønsker dere alle riktig gode arbeidsuker.

Beste hilsen
Kjell-Morten