Ny løsning for HMS-avvik ved UiB

5. oktober tok UiB i bruk UiBhjelp for melding og oppfølging av HMS-avvik. Det betyr at HMS-avvik som den enkelte oppdager skal registreres i meldeskjema i UiBhjelp.

Lurer du på hva HMS-avvik er?

Det kan være:

  • brudd på HMS-retningslinjer og -prosedyrer
  • forhold som reduserer brannsikkerheten
  • tyveri eller hærverk
  • personskade som skjer på campus
  • uønskede hendelser på laboratoriet

Les mer her om melding og oppfølging av HMS-avvik.

Nye nettsider på uib.no:
NO: https://www.uib.no/hms-portalen/147573/meld-hms-avvik
EN: https://www.uib.no/en/hms-portalen/147849/report-hse-non-conformities

Her er en pp-fil med komprimert informasjon om hva som skal meldes via avvikssystemet og hvordan det skal meldes. Gjør dere kjent med det nye avvikssystemet og bruk det!

Vennlig hilsen
Jorunn Skei
administrasjonssjef