Kjære alle

Et afrikansk visdomsord sier: Hvis du skal gå raskt, så gå alene – men om du skal gå langt, så gå sammen (fritt gjengitt). Samarbeid er ofte nøkkelen til suksess – både i undervisning, forskning og pasientbehandling.

Alle studieprogrammene våre er helt avhengige av et utstakt samarbeid på tvers av fag- og forskningsgrupper og administrative ressurspersoner – med inkludering av flere institutter, fakultetet og ikke minst helseforetakene. Kanskje er de fleste større forskningsprosjektene vi har ved instituttet og fakultetet basert på samme samarbeid mellom forskningsgrupper på tvers av institutter, fakultet og andre institusjoner, som helseforetakene (særlig Helse Bergen, Helse Stavanger, Helse Fonna, Helse Førde og Haraldsplass) og Høgskulen på Vestlandet.

I forskning har vi uutløste potensialer for mer samarbeid. Denne uken ble et nytt Mohn forskningssenter for hjernen åpnet ved IBM, med Clive Bramhan som leder. Det er flere utmerkede hjerne-basalforskningsmiljøer ved IBM – men samarbeid mot kliniske miljøer er begrenset, hvor kanskje hjernekreft-forskerne har klart dette best. Jeg tenker at vi har et uutnyttet og stort potensial for mer samarbeid mellom basalforskningsmiljøer ved fakultetet og de kliniske forskningsmiljøene. Et slik samarbeid kan danne grunnlag for gode forskningssøknader som kan være aktuelle for NFR-søknadsfristen over nyttår. For å få dette til på en enda bedre måte, trenger vi tid for å lære av hverandre og få innblikk i kompetanse og forskningsmetoder som kan gi grobunn for samarbeid. Instituttet vil derfor se på muligheten til å skape en arena for dette, og felles seminarer/forelesninger kan kanskje være en løsning. Jeg prøver å illustrere dette med en av mine favoritt-tegnefigurer.

I vårt kliniske arbeid med pasientdiagnostikk og behandling er det et utstrakt samarbeid på tvers av fagområder/avdelinger på sykehusene. Dette gir ofte grobunn for felles forskningsprosjekter – men jeg tror også at vi her et uutløst potensial for gode forskningsprosjekter og kanskje kliniske behandlingsstudier.

Første anledning for å treffe gode kolleger og høre om spennende forskning er «Fakultetets dag» som arrangeres onsdag neste uke fra kl. 10.00 i auditoriet i Armauer Hansens Hus: Fakultetets dag 2021 – Møt våre beste | Det medisinske fakultet | UiB.

Jeg ønsker dere alle riktig gode arbeidsuker!

Beste hilsen
Kjell-Morten