Kjære alle

Undervisningspriser
Først i dagens K1-nytt-leder har jeg gleden av enda en gang å kunne gratulere undervisningsmiljøet ved anestesi og intensivmedisin med kåring som beste undervisningsmiljø av høstens avgangskull i medisin. Jeg sender en stor gratulasjon til Anne Berit Guttormsen, Håvard Landsdalen og Marius Berge for en fantastisk innsats! Om ikke det var nok, så er Øyvind Ulvik ved Urologisk seksjon på ny kåret som beste foreleser. Fagmiljøene ved K1 viser derfor enda en gang at vårt dedikerte engasjement for undervisning verdsettes storveis hos studentene. En stor gratulasjon går også til Øyvind! Dere alle er store inspirasjonskilder for oss andre på instituttet!

Samfunnet er normalisert etter langvarige og strenge smitteverntiltak under Covid-19-pandemien. Studentene er heldigvis tilbake på campus og i auditoriene. Dette markerer også normalisering av andre aktiviteter ved instituttet.

HMS-møte
Instituttet vil arrangere  HMS-møte 25. november i auditoriet i Armauer Hansens HUS kl. 11.30-14.15 med innlagt lunsj. I tillegg til informasjon om ARK og HMS-tiltak vil vi også få høre et inspirasjonsforedrag ved Bård Fyhn fra Norges Handelshøgskole. Dere finner nærmere omtale av arrangementet i dagens K1-nytt.

Forskningssøknads-seminar
Litt senere samme dag kl. 14.30 vil vi arrangere et fokusert forskningssøknads-seminar knyttet til NFR-søknadsfrister i begynnelsen av februar 2022. Nytt av året er at det er utarbeidet et felles skjema for innmelding av planlagte søknader til NFR, med frist 1. desember. Dette er viktig siden det vil danne grunnlaget for planlegging av søknadsstøtte fra forskningsrådgiverne ved fakultetet/instituttet. Har dere spørsmål til dette kan dere ta kontakt med Michael Marie (Michael.Marie@uib.no). NFR arrangerer søkerwebinar for Forskerprosjekt (med frist 2. februar 2022) 25. november, kl. 10.00-11.00 (https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2021/sokerwebinar-forskerprosjekt/) og for Samarbeidsprosjekt (med frist 9. februar 2022) 22. november, kl. 10.00-11.00 (https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2021/sokerwebinar-helse-velferd-og-arbeid/).

Instituttets dag
Vi kan nå endelig arrangere Instituttets dag igjen og det blir torsdag 27. januar 2022 på Radisson Blu Royal, Bryggen. Det blir et rikholdig og variert program som vil fenge mange! Hold av datoen –  mer informasjon kommer!

Medarbeidersamtaler
Jorunn (Jorunn.Skei@uib.no) sendte nylig ut oversikt over ansatte ved fag og seksjonene for planlegging av medarbeidersamtaler med rubrikker for tilbakemelding om gjennomførte samtale. Jeg ber at alle fagansvarlige gjennomfører medarbeidersamtaler innen utgangen av året og melder tilbake til Jorunn.

Vi alle er glade for normaliseringen i samfunnet og på arbeidsplassene våre – slik at vi nå kan møtes igjen til fagmøter og hyggelige samtaler med gode kolleger.

Jeg ønsker dere alle riktig gode arbeidsuker!

Beste hilsen
Kjell-Morten