Ph.d.-hjørnet

Framdriftsrapportering

 

Vi minner om at alle ph.d.-kandidater og hovedveiledere skal levere fremdriftsrapport innen 1. november (med unntak av kandidater som er tatt opp etter 1. juli i rapporteringsåret).

E-post med lenke til rapporteringen er sendt ut fra UiB sentralt. Alle som har UiB-e-postadresse vil ha fått den til denne adressen. Merk at du nå må ha tofaktorpålogging for å få tilgang til bl.a. UiB-e-post fra eksterne maskiner.

Mer informasjon om tofaktorpålogging her.

 

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Astrid Børretzen disputerte den 22. oktober 2021 med avhandlingen «Epithelial-mesenchymal transition, angiogenesis, and molecular markers in aggressive prostate cancer».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Målfrid Holen Kristoffersen disputerte den 22. oktober 2021 med avhandlingen «Hip fracture in patients with cognitive impairment».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

 

Kommende disputaser

 

Toril Marie Terum
Hovedveileder: professor Ingelin Testad
Medveiledere: professor John Roger Andersen og førsteamanuensis Arvid Rongve

Prøveforelesning: Fredag 5. november 2021 kl. 10.15
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus
For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen.

Oppgitt emne: «Bruk av tvang i eldreomsorgen»

Prøveforelesning: Fredag 5. november 2021 kl. 12.15
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus
For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen.

Avhandlingens tittel: «Neuropsychiatric disturbances in persons with Alzheimer`s disease and dementia with Lewy bodies, carer distress and time until nursing home admission»

1. opponent: professor Ingrid Hellström, Linköping universitet, Sverige
2. opponent: førsteamanuensis Lill Sverresdatter Larsen, UiT – Norges arktiske universitet
3. medlem av komiteen: professor emeritus Stein Tore Nilsen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Martha Enger.

Åpent for alle interesserte.

 

Gigja Gudbrandsdottir
Hovedveileder: professor Christian Beisland
Medveileder: professor Hans Jørgen Aarstad

Prøveforelesning: Fredag 12. november 2021 kl. 10.15
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus
For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen.

Oppgitt emne: «Robotic surgery for Renal Cell Carcinoma: Current and future applications»

Prøveforelesning: Fredag 12. november 2021 kl. 12.15
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus
For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen.

Avhandlingens tittel: «Cytokines in Renal Cell Carcinoma; With emphasis on Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) and Interleukin 6 (IL-6)»

1. opponent: professor Tomas Gudbjartsson, Háskóli Íslands, Island
2. opponent: ph.d. Kirsti Aas, Oslo universitetssykehus
3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Stian Kreken Almeland, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus August Bakke.

Åpent for alle interesserte.