Frokostseminar 22. november: Informasjon og kommunikasjon – tillitt – medvirkning

Det gode arbeidsmiljø: Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet?
Digitalt frokostseminar mandag 22. november på Zoom kl. 08.30-09.45

Informasjon og kommunikasjon – tillitt – medvirkning

Arbeidsmiljø handler om hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet vårt.

Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Gjennom frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet? ønsker vernetjenesten ved UiB å sette søkelys på betydningen av faktorer som bygger et godt arbeidsmiljø.

22. november setter vi søkelys på informasjon og kommunikasjon.

Hvorfor er det så vanskelig å kommunisere det vi ønsker å få formidlet? I alle prosesser hvor vernetjenesten er involvert erfarer vi at god kommunikasjon og informasjon ut i organisasjonen er essensielt for å fremme et godt arbeidsmiljø. Så hva er god kommunikasjon, hvor feiler man og hvordan blir man god på å kommunisere?

Vi har invitert Ragnhild Mølster fra Institutt for informasjons- og medievitenskap og Olaf Erlend Gundersen kommunikasjonsdirektør ved UiB til å si noe om temaet på årets siste frokostseminar.

Program
Postdoc Ragnhild Mølster: kommunikasjon og retorikk og hvordan formidle kompetanse om dette. Hvordan skape tillitt gjennom å kommunisere på en effektiv måte.

Kommunikasjonsdirektør Olaf Erlend Gundersen: hva god (intern) kommunikasjon er og hva den har å si for arbeidsmiljøet ved UiB.

Seminaret arrangeres digitalt mandag 22. november kl. 08.30-09.45 på Zoom, og du melder deg på her.  (Påmelding innen 20. november.)

Møteledere:
June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB, og Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB.

Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte noen dager før seminaret.

Velkommen!