Utlysning av Meltzerfondets priser for 2021, samt fond og legater

Meltzerfondets priser 2021

Fondet vil den 8. mars 2022 dele ut Meltzerprisen for yngre forskere og Meltzerprisen for fremragende forskningsformidling.

Alle professorer og instituttledere ved Universitetet i Bergen har rett til å nominere kandidater til fondets priser.

Forslagsstiller kan sende signert skriftlig nominasjon som pdf-vedlegg på e-post til kristin.hansen@uib.no ved Forsknings- og Innovasjonsavdelingen innen nominasjonsfrist 1. desember 2021.

Se sjekkliste for forslagsstillere: https://meltzerfondet.w.uib.no/hovedsiden/fondets-priser/sjekkliste/

Informasjon om fond og legater

Fakultetets fond/legater: https://www.uib.no/med/66120/fond-og-legater

UiBs fond/legater: https://www.uib.no/foransatte/123573/fond-og-legater

Søknadsfrist: 1. desember 2021

Søknader leveres: https://fond.app.uib.no/ (foruten Riisøens legat, eget skjema, link på fakultetets nettsider)