Kjære alle

Forskerskoler
Det har vært stor aktivitet i Forskerskolene ved instituttet i høst hvor CCBIO (https://www.uib.no/en/ccbio/72019/ccbio-research-school-cancer-studies) og Neuro-SysMed (https://neuro-sysmed.no/research-school/) har samarbeidet om ikke mindre enn tre forskerskolekurs med teamene kliniske studier, brukermedvirkning og innovasjon. Innovasjonskurset var det første i sitt slag ved hele UiB – og ble gjennomført med stort engasjement fra deltakere og forelesere. Andre dag ble avsluttet med integrert Falch-pris forelesning ved Robert Langer fra MIT, Cambridge, USA (https://no.wikipedia.org/wiki/Robert_Langer). Det var da nærmest fullsatt Store auditorium med påfølgende fingermat og mingling på nyåpnet Eitri (https://www.eitrilab.no/). Det har vært lagt ned stort arbeid både fra forskerskolelederne Elisabeth Wik (CCBIO) og Nina Grytten Torkildsen (Neuro-SysMed), og ikke minst kursansvarlige og koordinatorer for alle kursene. Instituttet sender derfor en stor takk til dere alle.

Neste viktige forskerskole-arrangement blir ved Forskerskolen i klinisk medisin som arrangerer dager med forskningspresentasjoner 26. og  27. januar 2022. Se link til påmelding: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=11554472

HMS-møte
Torsdag 25. november blir også en viktig dag for instituttet – først med HMS-møte med presentasjon av HMS-arbeid ved instituttet og inspirasjonsforedrag ved Bård Fyhn fra NHH. Jeg ber dere melde dere på i vedlagt lenke: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=11532758.

NFR-søknadsseminar
Senere på dagen (25. november) blir det NFR-søknadsseminar kl. 1500-16.00 på 7.1/7.2 i Lab-bygget. Her vil forskningsrådgiver informere om utlysningene med søknadsfrister i februar 2022. Det blir også informasjon om mulighet for søknadsstøtte fra forskningsrådgiver (Michael.Marie@uib.no) og skjema for melding av planlagte søknader for kartlegging av behov for forskningsrådgiverstøtte: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=11034312. Dette tilbudet koordineres fra fakultetet og fristen er 1. desember for å melde dette behovet. Det blir stadig viktigere for instituttet at forskerne våre sender søknader og innhenter forskningsmidler og derfor oppfordrer jeg dere alle som planlegger dette.

Jeg ønsker dere alle riktig gode arbeidsuker!

Beste hilsen
Kjell-Morten