Påminnelse: Invitasjon til K1s HMS-dag 25. november

Kjære kollegaer,

Velkommen til K1s HMS-dag 25. november 2021!

Tid: 25. november, kl. 11.30-14.15
Sted: Auditorium AHH

Programmet er nå klart:

11.30-12.15: Lunsj i vrimlearealet utenfor aud. AHH
12.15-12.45: Velkommen, presentasjon av HMS-utvalget og ARK-status
12.45-13.15: Diskusjon i grupper: Hvordan kan vi få flere møtepunkt? Hvordan kan vi bli bedre på kommunikasjon?
13.15-14.00: «Trygghet i team» ved Bård Fyhn, stipendiat ved Norges Handelshøyskole
14.00-14.15: Info fra HMS-utvalget og avslutning

Påmelding: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=11532758

Påmeldingfrist er 22. november.

Håper vi sees der – velkommen!

Beste hilsen HMS-utvalget ved K1
May Britt Kalvenes, Solrun Steine, Siri S. Trosvik, Kjetil Harkestad, Gry Bernes, Kjell-Morten Myhr og Jorunn Skei