Ny søknadsperiode for hyttene på Ustaoset vinteren 2022 / New rental period for the cabins at Ustaoset winter 2022

Du kan nå legge inn søknad om ønsket periode på velferdshyttene på Ustaoset for vinteren 2022, i perioden 2. januar – 7. april 2022.

Skolens vinterferie finnes i egen søknad – vinterferien er delt i 2 deler: torsdag-tirsdag/tirsdag-søndag. Vinnerne av vinterferieperiodene i 2019-2021 oppfordres til ikke å søke vinterferieperiode for 2022. Det er 3 års karantene for vinterferieperiode, og aktuelle søkere blir evt. fjernet manuelt.

Det blir utført trekning for vinterferien 23. november, og en fellestrekning for resterende perioder 30. november.

Ved søknad om hytte må man prioritere både ønsket hytte og ønsket periode. Avbestillingsfrist for tildelt hytte er 30 dager før leieperiodens start for å unngå gebyr for avbestilling.

Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem (https://reg.app.uib.no/hytter) ved å logge seg inn med sitt UiB-brukernavn og passord. Ved første gangs søknad om hytte må man legge inn litt informasjon. Søknadsskjema og informasjon om hyttene finnes også på Ansattsidene under Mitt ansattforholdVelferdVelferdshytter.

Søknadsfristen er hhv. 22. og 29. november. Trekningene foretas 23. og 30. november 2021 og vinnerne får tilsendt informasjon på e-post.

Spørsmål vedr hyttene kan rettes til hytter.eia@uib.no

Lykke til!

Hilsen
Eiendomsavdelingen UiB


You can now apply for the desired period at the welfare cabins on Ustaoset for the winter season of 2022, in the period January 2 to April 7.

School winter holidays are included – the winter holidays are divided into two parts (Thursday-Tuesday/Tuesday-Sunday). The winners of the winter holiday period of 2019-2021 can not apply in 2022.

There will be a draw for the winter holiday November 23, and a common draw for the rest of the rental periods November 30.

When applying for a cabin, one must prioritize both the desired cabin and the period. Cancellation deadline for allocated cottage is 30 days before the start of the rental period to avoid cancellation fee.

You must use UiB’s electronic cabin system (https://reg.app.uib.no/hytter) by logging in with your UiB username and password. When applying for the first time, you must enter some information. All applications must be registered in the electronic cabin system to enter the draw. The application form and information about the cabins can also be found on the employee pages below Employment conditions – Welfare – Cabin hire.

The application deadline is November 22 and November 29. The draws will take place on November 23 and November 30, and the winners will get information by email.

Questions about the cabins can be directed to hytter.eia@uib.no

Good luck!

Regards,
Eiendomsavdelingen UiB

Ottesheimen