Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: David Zadig

Toril Marie Terum disputerte den 5. november 2021 med avhandlingen «Neuropsychiatric disturbances in persons with Alzheimer`s disease and dementia with Lewy bodies, carer distress and time until nursing home admission.».

Prosjektet og disputasen ble også dekket som en egen sak ved USHT sine nettsider. Les hele saken, og se bildene fra disputasen her.

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

Foto/ill.: Guðný Lea Guðjónsdóttir

Gígja Guðbrandsdóttir disputerte den 12. november 2021 med avhandlingen «Cytokines in Renal Cell Carcinoma».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

Kommende disputaser

 

Ernest Nii Addy Dodoo
Hovedveileder: professor Per Øyvind Enger
Medveileder: ph.d. Pål-Henning Pedersen

Prøveforelesning: Onsdag 17. november 2021 kl. 10.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «Brain Immunology and immunomodulating therapy of brain tumors»

Disputas: Onsdag 17. november 2021 kl. 12.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: «Gamma Knife Radiosurgery for High Grade Glioma»

1. opponent: universitetslektor Peter Sminia, Vrije Universiteit Amsterdam, Nederland
2. opponent: ph.d. Anette Storstein, Haukeland universitetssjukehus
3. medlem av komiteen: forsker Gro Vatne Røsland, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Elisabeth Wik.

Åpent for alle interesserte.

 

Kristin Varhaug
Hovedveileder: professor Laurence Bindoff
Medveileder: professor Christian Vedeler

Prøveforelesning: Fredag 26. november 2021 kl. 10.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «Preventing the transmission of mtDNA disease»

Disputas: Fredag 26. november 2021 kl. 12.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: «Mitochondrial biomarkers and biomarkers of mitochondrial disease»

1. opponent: professor Grainne S. Gorman, Newcastle University, UK
2. opponent: professor Hubert Smeets, Universiteit Maastricht, Nederland
3. medlem av komiteen: professor Halvor Næss, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Nils Erik Gilhus.

Åpent for alle interesserte.