Kjære alle

Nå planlegger vi igjen instituttets dag som blir arrangert torsdag 27. januar 2022. Det er da over to år siden sist – og vi gleder oss virkelig til dette. Programmet er i stor grad på plass og inkluderer blant annet spennende forskerpresentasjoner, oppdateringer og diskusjon om «Vestlandslegen» og paneldebatt og diskusjon om storsatsningen knyttet til «Nasjonal handlingsplan for kliniske studier» https://www.regjeringen.no/contentassets/59ffc7b38a4f46fbb062aecae50e272d/207035_kliniske_studier_k6_b.pdf. Det blir foredragsholdere fra våre egne ved K1, K2 og MED, samt fra HUS, SUS og Helse Fonna. Vi har stor tro på at dette blir en flott dag og jeg ber dere notere datoen. Påmelding vil komme snart.

Gratulerer
I forrige uke fikk vi den gode nyheten om at Haris (Charalampos Tzoulis) fikk en tildeling på 20 MNOK fra KLINBEFORSK til en behandlingsstudie av personer med Parkinsons sykdom (Tildeling av 129 millioner til klinisk behandlingsforskning – Program for klinisk behandlingsforskning (rhf-forsk.org). Studien inngår i aktiviteten ved Neuro-SysMed (https://neuro-sysmed.no/) – som nå har hele 5 slike tildelinger innen multippel sklerose (MS), Parkinsons sykdom og amyotrofisk lateralsklerose (ALS). Kollega Eystein Husebye ved K2 fikk også tildeling på 12,3 MNOK fra samme kilde. Vi sender store gratulasjoner til de begge og deres fagmiljøer!

NFR-søknadsseminar
På torsdag arrangerte vi høstens NFR-søknadsseminar med god oppslutning. Michael, vår forskningsrådgiver, informerte utførlig om NFR-søknadsmuligheter til fristene i februar 2022. Ikke nøl med å ta kontakt med Michael (Michael.Marie@uib.no) om dere lurer på noe knyttet til dette. I denne sammenhengen vil jeg minne om skjema for melding av planlagte søknader for kartlegging av behov for forskningsrådgiverstøtte. https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=11034312. Dette tilbudet koordineres fra fakultetet og fristen er 1. desember for å melde dette behovet. Jeg vil likevel understreke at en selvfølgelig kan sende søknad om en ikke melder via dette skjemaet – men da vil en sannsynligvis måtte klare seg uten forskningsrådgiverstøtte. Jeg ønsker alle lykke til med søknadsskrivingen.

Jeg ønsker dere alle riktig gode arbeidsuker og advendtstid!

Beste hilsen
Kjell-Morten