Påminnelse: Arbeidsmiljøpris ved UiB 2021

Universitetet i Bergen har i sin reviderte strategiplan «Kunnskap som former samfunnet» klare målsettinger for utvikling av arbeidsmiljøet. Som ledd i dette arbeidet ble det i 2020 etablert en årlig arbeidsmiljøpris i form av et diplom og 75 000 kroner.

For nærmere informasjon om arbeidsmiljøprisen ved UiB viser vi til nettsidene.

Arbeidsmiljøprisen i 2020
Arbeidsmiljøprisen for 2020 ble delt mellom to prisvinnere: Institutt for geovitenskap for sin seminarserie «Geolunch» og Jon Steine for sitt arbeidsmiljøarbeid for hele UiB som leder av IT-avdelingens brukerstøttesenter BRITA. Fjorårets pris ble delt ut på UiBs julesending fra Aulaen i 17. desember, les mer om den her.

Hvem kan motta prisen?
I forbindelse med lanseringen ble det gitt nærmere informasjon om ulike arbeidsmiljøtiltak som vil kunne bli belønnet gjennom prisen. I 2021 er det naturlig å belønne enkeltpersoner, fakultet, avdelinger, seksjoner, fagmiljø, grupper eller enheter som har gjort en ekstra innsats for å ivareta arbeidsmiljøet under koronapandemien.

Frist for å fremme forslag
Etter gjenåpningen av UiB som fast arbeidsplass etter koronapandemien kan forslag til prisvinnere nå drøftes i ulike fysiske kollegafellesskap i tiden fremover. Fristen for å nominere kandidater blir derfor i år forlenget til 10. desember for å gi rom for dette. Forslaget må sendes inn via digitalt nomineringsskjema.

Jury
Juryen består av rektor, universitetets hovedverneombud, universitetsdirektør/HR-direktør og ett medlem av AMU. HR-avdelingen ivaretar sekretærfunksjoner.

Prisutdeling
Prisutdelingen vil skje på HR-dagen 16. februar i Universitetsaulaen. Nærmere informasjon om tidspunkt og program vil komme senere.

Vi ser frem til å motta forslag til gode kandidater til arbeidsmiljøprisen i 2021!

Vennlig hilsen

Sonja Dyrkorn, HR-direktør
Ingve Bergheim, seksjonsleder