Kvinnehelseutvalget til Alrek 17.-18. mars 2022

Hva ønsker vi i Alrek helsklynge å formidle til dem?

Om utvalget
Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal lage en ny utredning om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. Utvalget ble oppnevnt 5. mars 2021 og ledes av Christine Meyer. Målet er å få en oppdatert oversikt over kvinners helse i Norge og kjønnsforskjeller i helse. Utvalget skal se på utfordringer blant kvinner når det gjelder risiko og forekomst av sykdom og bruk av helse- og omsorgstjenester. De skal også undersøke hvordan kjønnsforskjeller og kjønnsperspektivet blir håndtert i arbeidet med folkehelse, i helse- og omsorgstjenestene og i forskning og utdanning. Utredningen til utvalget leveres som en NOU innen 8. mars 2023. Mer om utvalget, webinarer de har hatt og utvalgets mandat: https://www.kvinnehelseutvalget.no/

Innspill
For møtet på Alrek 17. og 18. mars, har vi fått mellom 2-3 timer vi kan fylle, men utvalget er åpne for forslag også når det gjelder det øvrige programmet for disse to dagene. Tema de selv nevnte når det gjelder Alrek var samhandling på tvers av sektorer (akademia, offentlig tjenester/sektor og privat), teknologi og digitale helsetjenester og sykefraværsforskning. Fint om vi kan levere på prosjekter og samarbeid innenfor disse emnene – i et kjønnsperspektiv. Med de er åpne for innspill også på andre tema – så meld inn det dere tenker er særlig viktig å få frem! Dette er vår anledning til å påvirke kunnskapsgrunnlaget til NOU-en!

Fyll ut forslag i skjema (det er superenkelt å fylle ut!). Frist for tilbakemelding er mandag 29. november. Du kan sende flere ganger.
Skriv inn navn på relevant person du tenker vi kan invitere og helt kort om tema (en til to linjer).

Alrek sikrer at beslutninger om helse har et godt kunnskapsgrunnlag!

Innspillene som kommer blir grunnlag for videre dialog med utvalget om programmet for de to dagene. Utvalget har også noen navn på blokken som de har eller kommer til å invitere.

Beste hilsen,
Berit Angelskår

uib.no/alrekhelseklynge