Trond Mohn stiftelse – årsmarkering 3. desember

Feirer samarbeidet med UiB og HUS

Trond Mohn stiftelse inviterer til årsmarkering i Universitetsaulaen fredag 3. desember 2021 kl. 13:00–15:00

Det blir, tradisjonen tro, markering av årets tildelinger i programmet TMS Starting Grants. Universitetet i Bergen og Trond Mohn stiftelse samarbeider gjennom dette programmet om å rekruttere unge internasjonalt anerkjente forskere til Universitetet i Bergen.

Stiftelsen har i år valgt å løfte fram Bergen Senter for Etikk og Prioriteringer som har følgende tre konkrete målsetninger for sitt arbeid: bedre helse, redusert ulikhet og mindre fattigdom.  Viktigheten av gode helseprioriteringer er åpenbar når det er knapphet på ressurser, men også befolkningen i Norge har de siste år kjent på det å stå utenfor de prioriterte grupper i forbindelse med COVID19-pandemien.  Trond Viggo Torgersen vil lede programinnslaget der vi også får høre beslutningstakeres erfaringer.

Professor Ole Frithjof Norheim Foto: Kim E. Andreassen, UiB

Trond Viggo Torgersen Foto: Bjarne Thune

 

 

 

 

 

PROGRAM

13:00 Velkommen, kulturinnslag og introduksjon

13:20 Presentasjon av Bergen Senter for Etikk og Prioriteringer
Samtaler og innslag om temaene Etikk og Helseprioriteringer og forskningsstøtte. Samtalene ledes av Trond Viggo Torgersen.
Gjester: professor Ole F. Norheim, professor Ingrid Miljeteig, professor Kjell Arne Johansson, stipendiat Omar Mwalim.
Samtale med erfarne beslutningstakere bl.a. Helsebyråd Beate Husa

14:15 Kulturinnslag ved Sirenene – UiBs studinekor

14:25
Utdeling av TMS Starting Grants 2021 – OG fjorårets vinnere (årsmarkeringen ble avlyst i 2020 pga pandemien)

14:40
Avslutning

Minglemat

Arrangementet er åpent for alle – velkommen!