Pandemisenteret starter tverrfaglig ph.d.-kurs for å lære av koronapandemien

Fra 3.-14. januar tilbyr Pandemienteret et to ukers kurs for studenter om læring av covid 19-pandemien. Kurset er åpent for både ph.d.- og masterstudenter fra alle fagfelt ved universitetet.

Kurset vil være innom både medisinske problemstillinger knyttet til vaksiner, erfaringer fra pandemier i et historisk perspektiv, samt juridiske og etiske dilemmaer.

Mer info om kurset (ELMED328) finner du her.