Horisont Europa-infodag @UiB 14. januar 2022

Vil du lære mer om EU-finansiering av forskning og innovasjon?

Horisont Europa har muligheter for forskere innen alle felt og på alle stadier i karrieren.

Program og påmelding:
Norsk: https://www.uib.no/fia/149811/horizon-europe-info-day-uib

Engelsk: https://www.uib.no/en/fia/149608/horizon-europe-info-day-uib

Påmeldingsfristen er 31. desember.