Forskningsmidler til K1 fra Forskningsfondet for Astma og Allergi

Forskningsfondet for Astma og Allergi har foretatt fordelingen av forskningsmidler for 2021. Det er gledelig at 3 prosjekter som har tilknytting til K1 har fått forskningsmidler.

De er følgende:

Overlege og Ph.d-stipendiat Khanh Cong Do Pham ved Gastroenterologisk Seksjon, K1, fikk kr. 100.000.
Prosjektittel: Improved detection of Eosinophilic Esophagitis with Iodine Potassium-iodine solution

Overlege Marie Alnæs, Seksjon for Klinisk Allergologi (SKS), Yrkesmedisin, K1, fikk kr. 150.000.
Prosjektittel: Advanced diagnostics of patients labeled penicillin allergic and the impact of penicillin allergy labeling on the gut microbiota

Professor og overlege Gülen Arslan Lied, Seksjon for gastroenterologi og SKS, K1, fikk kr. 150.000.
Prosjektittel: Explore Gut Microbiota Signature and Metabolites, and Manipulating of Dysbiosis in Patients with Food Allergy

Den totale rammen for tildelingen var kr. 775.000 kroner, og totalt kr. 400.000 av dem gikk til forskere som har K1-tilkyntting.

Vi gratulerer!