Rapportering av 2021-publikasjoner – frist 31. januar 2022

Vi minner om fristen 31. januar for kontroll av 2021-publikasjoner hvor man selv er forfatter/medforfatter. Oppgaven består av følgende:

  • Kontrollér at alle dine publikasjoner har kommet med i Cristin-databasen. Sjekk også at eventuell finansieringskilde sitt prosjektnummer er påført på posten.

  • Sørg for at en fulltekstversjon av publikasjonen er lastet opp på Cristin-posten i de tilfeller hvor dette mangler.

    • NB! For publikasjoner som ikke er open access skal den fagfellevurderte aksepterte versjonen (postprint) lastes opp.
    • Mer om opplastning i Cristin her.
    • Mer om artikkelversjoner her.

Se også brev fra Universitetsbiblioteket med mer informasjon om rapporteringen.