Filosofisk poliklinikk onsdag 2. februar: «Lidelse, tillit og helse. Refleksjoner om terapi og tro»

Velkommen til møte i Litteraturhuset i Bergen onsdag 2.2. klokken 19!

Møtet kan også følges live på youtube .

Velkommen til vårens andre møte i filosofisk poliklinikk, med tittelen «Lidelse, tillit og helse. Refleksjoner om terapi og tro». Gjennom velment innsats for å gjøre folk friske har medisinen skapt tapere. Taperne er de som ikke ønsker eller klarer fem om dagen, treningsstudio og nøysomhet, de som ikke tenker «rett», de som føler seg mislykket fordi de ikke gjør helsearbeidernes idealer til sine egne.

Medisinen definerer helse gjennom stive krav til selvkontroll, kroppsvekt, symptomfrihet og passende atferd. Er det samtidig en oppskrift på grenseløst sykdomsfokus, selvopptatt usikkerhet – og fordypet lidelse? Nye terapiretninger i medisin, psykologi og helsefag vil flytte interessen fra defekter til ressurser, til styrking av selvmedfølelse, nærvær og tillit. Står vi overfor et veiskille som kan bringe terapien mer i kontakt med et allmennmenneskelig behov for tro – i betydningen tillit? Hva består disse endingene i og hvordan kan de tenkes å bedre vår forståelse av helse? Kan man være mindre opptatt av sykdomskategorier og symptomer, og allikevel lykkes med å hjelpe den enkelte til å mestre livet, ut fra egne forutsetninger og verdier?

I dette møtet vil Michael de Vibe og Eivind Meland drøfte disse spørsmålene. Begge er leger. Michael de Vibe tok i 2014 doktorgrad på avhandlingen «Mindfulness training for medical and psychology students». Eivind Meland er professor emeritus i allmennmedisin ved UiB, og styremedlem i Filosofisk poliklinikk.

Møteleder: Esperanza Diaz, styremedlem i Filosofisk Poliklinikk

MØTESERIEN 2021 – 2022: RELIGIØSITET, SPIRITUALITET OG MODERNE MEDISINSKE PRAKSISER

Filosofisk Poliklinikk vil gjennom denne møteserien undersøke forholdet mellom menneskers åndelige og religiøse lengsler på den ene siden, og forståelsen av helse, sunnhet og medisinens oppgaver på den andre. Vi er nysgjerrige på hva slags mellommenneskelig praksis medisinen var i sitt opphav og hvilke religiøse og filosofiske tradisjoner faget rommer i dag.

BILLETT – KLIKK HER

Facebook: klikk her 

Velkommen til tenkning og dialog.

Nye og gamle studenter – dette er særlig for dere!

Hilsen Edvin Schei
Leder
Filosofisk Poliklinikk

Foto/ill.: Filosofisk poliklinikk