Ph.d.-hjørnet

Kommende disputaser

 

Sepideh Mostafavi
Hovedveileder: professor Laurence Bindoff

Medveileder: professor Christian A. Vedeler

Prøveforelesning: Torsdag 3. februar 2022 kl. 10.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28, underetasje

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Oppgitt emne: «The role of mitochondria in disease, and how we can treat mitochondrial diseases in the future«

Disputas: Torsdag 3. februar 2022 kl. 12.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28, underetasje

For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Avhandlingens tittel: «Using induced pluripotent stem cells for modeling POLG mitochondrial disease»

1. opponent: professor Zofia Chrzanowska-Lightowlers, Newcastle University, Storbritannia
2. opponent: ph.d. Sean Harrison, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen: professor Helge Ræder, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus August Bakke.

Åpent for alle interesserte.


Midtveisevaluering 9. februar 2022, Bergen


Ingrid Revheim
– ph.d.-prosjekt: Metabolic effects of dietary fiber and carbohydrate staple foods