Endringer i ordningen for driftsmidler til rekrutteringsstillinger

Fra fakultetsledelsen til UiB-stipendiater og postdoktorer

Det gjøres endringer i ordningen for driftsmidler til rekrutteringsstillinger

Med bakgrunn i de store kuttene i budsjettrammene som fakultet står overfor er det dessverre nødvendig å justere ordningen knyttet til driftsmidler til rekrutteringsstillinger. Satsen reduseres med kr. 20 000 pr årsverk fra 2022:

  • For stipendiater er satsen redusert fra kr. 55 000 i 2021 til kr. 35 000 i 2022.
  • For postdoktorer er satsen redusert fra kr. 75 000 i 2021 til kr. 55 000 i 2022.

Instituttene vil som tidligere beholde kr. 15 000 pr. årsverk av disse summene. Dette er bl.a. bidrag til kostnader knyttet til disputaser.
Det betyr at stipendiater får kr. 20 000 i driftsmidler for 2022, og postdoktorene får kr. 40 000 i driftsmidler for 2022.