Ny søknadsperiode for velferdshyttene våren 2022 / New application period for the cabins spring of 2022

Du kan nå legge inn søknad om ønsket periode på velferdshyttene for våren 2022, i perioden 7. april – 23. juni 2022.

Påskeferien for studenter finnes i en egen søknad (torsdag-tirsdag/tirsdag-søndag). For ansatte er påskeferien inkludert i vanlig søknad. Vinnerne av påskeferieperioden i 2019-2021 oppfordres til ikke å søke om påsken 2022. Det er 3 års karantene for påskeferien, og aktuelle søkere blir evt. fjernet manuelt.

Det blir utført trekning for Ottesheimen/påsken for studenter 28.02.22, og en fellestrekning for resterende perioder 03.03.22.

Ved søknad om hytte må man prioritere både ønsket hytte og ønsket periode. Avbestillingsfrist for tildelt hytte er 30 dager før leieperiodens start for å unngå gebyr for avbestilling.

Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem (https://reg.app.uib.no/hytter) ved å logge seg inn med sitt UiB-brukernavn og passord. Ved første gangs søknad om hytte må man legge inn litt informasjon. Søknadsskjema og informasjon om hyttene finnes også på Ansattsidene under Mitt ansattforholdVelferdVelferdshytter.

Søknadsfristen er 24.02.22. Vinnerne får tilsendt informasjon på e-post.

Spørsmål vedr. hyttene kan rettes til Eiendomsavdelingen via UiBhjelp.

Lykke til!

Vennlig hilsen
Eiendomsavdelingen UiB

English:

You can now apply for the desired period at the welfare cabins on Ustaoset for the spring season of 2022, in the period April 7 to June 23.

There is a separate draw for the students at Ottesheimen for Easter – (Thursday-Tuesday/Tuesday-Sunday). The winners of the Easter holiday period of 2019-2021 cannot apply in 2022.

There will be a draw for the Easter holiday (students) February 28, and a common draw for the rest of the rental periods March 3.

When applying for a cabin, one must prioritize both the desired cabin and the period. Cancellation deadline for allocated cottage is 30 days before the start of the rental period to avoid cancellation fee.

You must use UiB’s electronic cabin system (https://reg.app.uib.no/hytter) by logging in with your UiB username and password. When applying for the first time, you must enter some information. All applications must be registered in the electronic cabin system to enter the draw. The application form and information about the cabins can also be found on the employee pages below Employment conditions – Welfare – Cabin hire.

The application deadline is February 24. The winners will get information by email.

Questions about the cabins can be directed to The Estate and Facilities Management division via UiBhelp.

Good luck!

Regards,
The Estate and Facilities Management division

Ottesheimen