Ph.d.-hjørnet

Kommende disputaser

 

Katinka Nordheim Alme
Hovedveileder: ph.d. Anne-Brita Knapskog

Medveiledere: professor Torunn Askim, førsteamanuensis Mala Naik og professor Halvor Næss

Prøveforelesning: Tirsdag 1. mars 2022 kl. 10.15
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Oppgitt emne: «The anti-inflammatory effects of exercise«

Disputas: Tirsdag 1. mars 2022 kl. 12.15
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Avhandlingens tittel: «Sedentary behaviour and cerebrovascular disease: molecular mechanisms and the impact of bout duration. A multicentre cohort study»

1. opponent: ph.d. Niklas Joisten, Technical University Dortmund, Tyskland
2. opponent: professor Maria Hagströmer, Karolinska Institutet, Sverige
3. medlem av komiteen: professor Christian Alexander Vedeler, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Leif Oltedal

Åpent for alle interesserte

 

Dag André Sangnes
Hovedveileder: førsteamanuensis Eirik Søfteland

Medveiledere: ph.d. Georg Dimcevski og professor Odd Helge Gilja

Prøveforelesning: Fredag 11. mars 2022 kl. 10.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28, underetasje

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Oppgitt emne: «The incretin system and its role in diabetes gastroenteropathy«

Disputas: Fredag 11. mars 2022 kl. 12.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28, underetasje

For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Avhandlingens tittel: «Diabetic gastroenteropathy examined with wireless motility capsule»

1. opponent: førsteamanuensis Hans Törnblom, Göteborgs universitet, Sverige
2. opponent: ph.d. Kari Anne Sveen, Oslo universitetssykehus
3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Kristin Moberg Aakre, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus August Bakke

Åpent for alle interesserte