Filosofisk poliklinikk onsdag 2. mars: «Kan medisinen svekke menneskets evne til å bære lidelse?»

Velkommen til møte i Litteraturhuset i Bergen onsdag 2.3 klokken 19!

Møtet kan også følges live på youtube. 

På onsdag ønsker vi velkommen til vårens tredje møte i Filosofisk Poliklinikk, denne gang med tittelen «Kan medisinen svekke menneskets evne til å bære lidelse?».

Et menneske må selv bære vekten av menneskelivets grunnvilkår – dødelighet, sårbarhet, avhengighet, relasjonenes skjørhet og eksistensens ensomhet. Men også omsorg er grunnleggende menneskelig – når medmennesker overveldes, vekkes medfølelsen og ønsket om å bære sammen. Medisinen som profesjon springer ut av dette ønsket og av kraften som oppstår når mennesker søker og får hjelp.

Moderne medisin kan mange ganger holde døden på avstand, men livets endelighet og sårbarhet finnes det ingen kur for. Lidelsen kan ikke avvikles, den må bæres og fortolkes. Hva skjer når religionenes gamle fortolkningsrammer forvitrer og medisinens biotekniske språk koloniserer det levde landskapet hvor den enkelte søker å forstå seg selv? Svekkes bærekraften når sykdom og død forstås som ubetingede onder? Hvordan kan vi åpne opp fortellingene om at vi trenger stadig mer helsevesen, medisinske intervensjoner og praksiser, og undersøke dem kritisk? I dette møtet har vi invitert Jan Reinert Karlsen og Caroline Engen ved Senter for vitenskapsteori til å belyse disse spørsmålene.

Møteleder: Eivind Valestrand, styremedlem i Filosofisk Poliklinikk

MØTESERIEN 2021 – 2022: RELIGIØSITET, SPIRITUALITET OG MODERNE MEDISINSKE PRAKSISER
Filosofisk Poliklinikk vil gjennom denne møteserien undersøke forholdet mellom menneskers åndelige og religiøse lengsler på den ene siden, og forståelsen av helse, sunnhet og medisinens oppgaver på den andre. Vi er nysgjerrige på hva slags mellommenneskelig praksis medisinen var i sitt opphav og hvilke religiøse og filosofiske tradisjoner faget rommer i dag.

BILLETT – KLIKK HER

Facebook: klikk her

Velkommen til tenkning og dialog.

Nye og gamle studenter – dette er særlig for dere!

Hilsen Edvin Schei
Leder
Filosofisk Poliklinikk

Foto/ill.: filosofiskpoliklinikk.no