Tildelinger fra fakultetets forskningsfond 2022

Høsten 2021 ble det lyst ut midler fra flere av forskningsfondene tilknyttet fakultetet. Det var anledning å søke flere av fondene samtidig.

Tildelingene er gitt både til studenter, stipendiater, postdoktorer og fast vitenskapelige ansatte, og midlene er gitt både som reisestøtte og driftsmidler. Pengene fra fondene er et godt og bredt bidrag til forskningen ved fakultetet!

Fra K1 har Cecilie Bredrup, Daniela Costea, Khadija El Jellas og Harsh Dongre fått tildelinger.

Vi gratulerer!

Du kan lese mer om tildelingene her.