UiB har fått et nytt K. G. Jebsen-senter

Ved det nye K. G. Jebsen-senteret skal det forskes på årsaker til og behandling av Parkinsons sykdom. Senteret er ledet av Charalampos Tzoulis ved Klinisk institutt 1.

Parkinsons sykdom rammer ca. 8 000 mennesker i Norge og mer enn 10 millioner i verden, og antallet forventes doblet i løpet av de kommende 20 år. Per i dag finnes det ingen behandlinger som kan bremse, stoppe eller forebygge sykdomsutviklingen. Dermed er Parkinsons sykdom en av vår tids største helsemessige og sosioøkonomiske utfordringer globalt.

Nå har Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen bevilget 22.5 millioner til en storsatsning på Parkinson-forskning. Universitetet i Bergen følger opp med betydelige midler til forskningen ved senteret. Det nye senteret har derfor et budsjett på 46 millioner totalt over de neste fem år.

Du kan lese mer om det nye senteret her.