Velferdstilbud: Nybegynnerkurs i orientering – UBIL

Under coronapandemien har mange oppdaget turer i skogen som en treningsform og for å slappe av. For de som er interessert i å lære mer om kart, kompass og orienteringssporten arrangerer Vestland bedriftsidrettskrets gratis nybegynnerkurs i orientering 23. og 30. mars (http://o-bergen.no/web/node/68834).

Kanskje du også har noen venner eller kolleger som har lyst til å være med?

Ved spørsmål ta kontakt med UBILS o-gruppe (https://ubil.w.uib.no/2018/02/01/orientering/).

Påmeldingsfristen er allerede 15. mars.

Med sportslig hilsen,
UBIL

English:

During the corona pandemic many started to explore their local forests, both for training and relaxing. For those of you who would like to learn more about maps and compass, and the sport of orienteering, Vestland bedriftsidrettskrets organises a free course in orienteering for newcomers on March 23rd and 30th (http://o-bergen.no/web/node/68834).

Maybe you have some friends or colleagues who want to join?

You can ask questions to UBIL’s o-group (https://ubil.w.uib.no/2018/02/01/orientering/).

The registration deadline is already on March 15th.

Sporty cheers,
UBIL

Foto/ill.: bedriftsorientering.no