Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Nuha Mohamed Gaafar Mohamed disputerte den 25. mars 2022 med avhandlingen «Prognostic biomarkers and tumour immune microenvironment characterization in oral squamous cell carcinoma – A study on human samples from Sudan».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

Kommende disputaser

 

Astrid Elise Hasselberg
Hovedveileder: ph.d. Ole Jakob Nøstbakken

Medveiledere: ph.d. Inger Aakre og førsteamanuensis Robin Ørnsrud

Prøveforelesning: Torsdag 7. april 2022 kl. 10.15
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Oppgitt emne: «How to prepare a systematic review in the field of nutrition including the perspectives of end users – relevance and pitfalls»

Disputas: Torsdag 7. april 2022 kl. 12.15
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Avhandlingens tittel: «Nutrients and contaminants in processed small indigenous fish species from Ghana – Implications for food and nutrition security»

1. opponent: dr.philos. Trond Brattelid, Høgskulen på Vestlandet
2. opponent: førsteamanuensis Monica Hauger Carlsen, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen: ph.d. Catherine Schwinger, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Jutta Dierkes.

Åpent for alle interesserte.

 

Ying Chen
Hovedveileder: professor Lars A. Akslen

Medveiledere: førsteamanuensis Elisabeth Wik og ph.d. Tor Audun Klingen

Prøveforelesning: Fredag 8. april 2022 kl. 10.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28, underetasje

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Oppgitt emne: «The impact of molecular pathology on better prognostication in early breast cancer»

Disputas: Fredag 8. april 2022 kl. 12.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28, underetasje

For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Avhandlingens tittel: «The tumor microenvironment in breast cancer»

1. opponent: professor Tibor Tot, Uppsala universitet, Sverige
2. opponent: professor Elin Richardsen, Universitetet i Tromsø
3. medlem av komiteen: professor Kathrine Skarstein, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Lars Helgeland.

Åpent for alle interesserte.