Ny søknadsperiode på velferdshyttene – sommer 2022 / New application period for the cabins – summer of 2022

Du kan nå legge inn søknad om ønsket periode på velferdshyttene for sommeren 2022, i perioden 23. juni-14. august 2022.

Ved søknad om hytte må man prioritere både ønsket hytte og ønsket periode. Avbestillingsfrist for tildelt hytte er 30 dager før leieperiodens start for å unngå gebyr for avbestilling.

Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem (https://reg.app.uib.no/hytter) ved å logge seg inn med sitt UiB-brukernavn og passord. Ved første gangs søknad om hytte må man legge inn litt informasjon. Søknadsskjema og informasjon om hyttene finnes også på Ansattsidene under Mitt ansattforholdVelferdVelferdshytter.

Søknadsfristen er 18. april. Vinnerne får tilsendt informasjon på e-post.

Spørsmål vedr hyttene kan rettes til Eiendomsavdelingen via UiBhjelp.

Lykke til! 😊

Vennlig hilsen
Eiendomsavdelingen UiB


You can now apply for the desired period at the welfare cabins on Ustaoset for the summer of 2022, in the period June 23 to August 14.

When applying for a cabin, one must prioritize both the desired cabin and the period. Cancellation deadline for allocated cottage is 30 days before the start of the rental period to avoid cancellation fee.

You must use UiB’s electronic cabin system (https://reg.app.uib.no/hytter) by logging in with your UiB username and password. When applying for the first time, you must enter some information. All applications must be registered in the electronic cabin system to enter the draw. The application form and information about the cabins can also be found on the employee pages below Employment conditions – Welfare – Cabin hire.

The application deadline is April 18. The winners will get information by email.

Questions about the cabins can be directed to The Estate and Facilities Management division via UiBhelp.

Good luck! 😊

Regards,
The Estate and Facilities Management division, UiB

Foto/ill: Velferdsutvalget, UiB