Frokostmøte – Skeive levekår 3. mai

Tid og og sted: Alrek 3. mai klokken 09:00

2022 er skeivt kulturår og markerer at det er 50 år siden det var straffbart å være homofil mann i Norge. Dette markerer vi med møteserien «Skeiv folkehelse».

«Transpersoner skiller seg ut med dårligere levekår knyttet til blant annet psykisk helse, livstilfredshet og erfaringer med diskriminering»

Dettte uttaler Norman Anderssen som prosjektleder for Seksuell orientering, kjønnsmangfold og levekår.

På dette frokostmøtet følger vi opp tematikken og ser på viktige funn om levekårene til LGBT+ personer, og historisk utvikling fra tidligere levekårsundersøkelser.

Forskerne Norman Anderssen og Kirsti Malterud innleder, sammen med Isak Bradley, fra Pasientorganisasjonen for kjønnsinkonguens. Etter korte presentasjoner, inviteres innlederne til samtale og refleksjon, der også publikum er hjertelig velkomne til å delta!

Bjørn André Widvey fra Skeivt arkiv vil lede oss gjennom frokosten.

Du er vel møtt i kantinen på Alrek klokken 09:00, for faglig påfyll, en forkostbit og vår markering av Skeivt kulturår og av avkriminalisering av homofili for menn.

Foto/ill.: Yoav Hornung