Immunologiens dag 29. april 2022

NSI inviterer deg til den årlige dagen for Immunologi 2022. Temaet i år er vaksiner, og de inviterte foredragsholderne vil fortelle deg alt du trenger å vite om immunsystemet, hvordan vaksiner fungerer, utvikling av Covid-19-vaksiner, vaksinering av risikogrupper og bivirkninger.

Dato og tid: 29. april, 11:00-14:30
Sted: Litteraturhuset, Wergeland sal
Zoom: https://us06web.zoom.us/j/82062426313?pwd=THFSRFc1ZlNhTkYvVVFCOFRSc3JTQT09

Program:
11:00: Velkommen
11:05-11:30 Anne Spurkland (Universitet i Oslo): “Vaksiner. Fra plettfrie budeier til operasjon warp speed”
11:30-11:55: Even Fossum (Oslo Universitetssykehus): «Veien til en effektiv vaksine mot Covid-19»
11:55-12:20 Rebecca Cox (Universitet i Bergen): «Covid vaksinasjon av høy risiko gruppe og barn: hvorfor er det viktig?»
12:20-12:50: Lunsj
12:50-13:15: Siri Mjaaland (Folkehelseinstituttet): «Hvordan brukes befolkningsundersøkelser til å måle effekt av vaksinasjon under en pandemi?»
13:15-13:40: Lill-Iren Schou Trogstad (Folkehelseinstituttet): «Hvordan brukes befolkningsundersøkelser til overvåkning av vaksinebivirkninger under en pandemi?» 13:40-14:05: Ludvig Munthe (Oslo Universitetssykehus/Universitet i Oslo): «Immunsupprimerte og covid-19: vaksineeffekt hos transplanterte og andre pasienter som står på immunhemmende medikamenter».
14:05-14:30: Debatt

Foto/ill.: norwegianimmunology.org