Datathon på Eitri i Bergen, Eitri 16.-19. september

Eitri arrangerer et «datathon» 16. september til 19. september.

Det er enormt mye verdi i helsedata som samles inn i sykehussettinger, men ikke så mange som tar disse dataene i bruk. Målet for datathonet er å få med seg helsepersonell, medisinere og dataforskere til å sitte sammen en helg for å bruke disse dataene for å løse ulike problemer innenfor sykehuset, sier daglig leder for Eitri, Thorleif Markussen Lunde.

“Et like viktig mål er å bringe sammen klinikere, datavitere, ingeniører, industri og investorer for tverrfaglig samarbeid med sikte på å gi bedre helsetjenester i Bergen sykehus og til verden.”, sier fagdirektør ved Eitri, Torleif Markussen Lunde.

Leo Celi fra MIT kommer for å fasilitere denne workshopen. Celi er mest kjent for å bringe sammen klinikere og dataforskere for å samle inn og analysere data som rutinemessig samles inn under helsevesenet.
Sentrale interessenter fra Haukeland sykehus, HVL, Universitetet i Bergen, Curie og Eureka studentorganisasjoner, har sagt ja til å delta. Klinikere, studenter, industri og professorer inviteres til å delta, nasjonalt og internasjonalt.

Les mer, og meld deg på her: Bli med på datathon på Eitri i september!
Fakultetet har også laget en egen sak om arrangementet som du kan lese her.

Datathon in Bergen / Eitri Medical Incubator 16-19 September

Eitri Medical Datathon 2022 is an effort to unleash the potential of data in healthcare and takes place from September 16th to 19th 2022 at Eitri in Bergen, Norway.
Leo Celi from MIT will help facilitate the workshop/datathon. Celi is best known for bringing together clinicians and data scientists to collect and analyze data routinely collected during the healthcare process.

The aim of the Eitri datathon is to utilize previously admitted patients’ data from the emergency room to answer important clinical research questions.

“An equally important aim is to bring together clinicians, data scientist, engineers, industry, and investors for interdisciplinary collaboration aiming to provide better healthcare in the Bergen Hospital, and to the world”, says Director of Eitri, Torleif Markussen Lunde.

Key stakeholders from Haukeland Hospital, HVL, University of Bergen, Curie and Eureka student organizations, have agreed to participate. Clinicians, students, industry, and professors are invited to participate, nationally and internationally.

You can read more about how to join here: Datathon in Bergen September 16th – 19th
The Faculty has also written about this, read more here.