Kjære alle

Ved K1 har vi ansvar for bl.a. OSKE MED6 som etter måneder med god planlegging og tilrettelegging ble gjennomført 16.06 med stor entusiasme. Dette er svært ressurskrevende og hele 168 studenter gjennomførte denne OSKE’en og et enda større antall «hjelpepersonell» med pasienter, eksaminatorer, sensorer og administrativt personell – ikke minst nesten hele K1-administrasjonen – sørget for at alt gikk på skinner. Studentene gikk gjennom 17 poster og var svært fornøyde med det faglige innholdet og logistikken rundt eksamen. Det gir en stor selvtilfredsstillelse å kunne klare å gjennomføre en slik eksamen med så godt resultat. All honnør til K1-administrasjonen for en kjempestor innsats og et supert teamarbeid.

I tillegg til OSKE MED6 er andre semestereksamener gjennomført, og også her har dette gått veldig bra med stor takk igjen til K1-administrasjonen og til våre vitenskapelige kollegaer. Det gjenstår nå en del sensurarbeid. Dette er viktig for å måle studentenes kvalifikasjoner som fremtidige leger. Vi må passe på at våre studenter fra UiB utmerker seg bl.a. med faglig dyktighet. Er du utdannet cand.med fra UiB må det borge for kvalitet.

Masse gratulasjoner til Senter for ernæring for flott innsats denne våren med uteksaminering av 22 bachelorstudenter i human ernæring, 3 masterstudenter i human ernæring og 17 masterstudenter i klinisk ernæring!

Noe som er litt mindre hyggelig er at grunnet en presset økonomisk situasjon ved MED vil fakultetet iverksette følgende tiltak relatert til rekrutteringsstillingene (phd.- og postdoc-stillinger):
1. Det vil ikke bli lyst ut frie rekrutteringsstillinger høsten 2022.
2. Det vil bli lyst ut 3 phd-stillinger høsten 2022 forbeholdt forskerlinjestudenter.
3. Avgjørelse om det skal utlyses frie rekrutteringsstillinger våren 2023 vil bli truffet mot slutten av høsten 2022 når vi ser hvordan økonomien utvikler seg.
4. Løfter om rekrutteringsstillinger i forbindelse med allerede innvilgende eksterne søknader vil bli innfridd, men ansettelse i slike stillinger høsten 2022 må utsettes til tidligst 1. januar 2023.
5. I de tilfeller hvor det allerede er skrevet kontrakt om ansettelse høsten 2022, kan dette gjennomføres.
6. Ordningen med tildeling av rekrutteringsstillinger til eksterne prosjekter (https://www.uib.no/med/129390/tildeling-av-rekrutteringsstillinger-til-eksternfinansierte-prosjekter) stanses foreløpig og gjelder dermed ikke for søknader med søknadsfrist etter 01.09.22. For eventuell tildeling av rekrutteringsstillinger til store prosjekter kontaktes forskningsseksjonen.

Det understrekes at dette er midlertidige tiltak.

Vi gleder oss til sommerferie snart. I den forbindelse må alle huske å registrere ferieønsker i Selvbetjeningsportalen. Fristen var 1. mai, og det er fortsatt noen som ikke har registrert ferien for 2022. Arbeidsgiver skal ha oversikt over dette, samt at ikke-registrert ferie slår negativt ut på budsjettet. Derfor er det veldig viktig at dette gjøres snarest.

Som ny instituttleder synes jeg at det er spennende og givende å arbeide med nye utfordringer. Det er kjekt å treffe nye medarbeidere og ikke minst jobbe i en veldrevet og entusiastisk administrasjon. Vi er en stor gjeng på hele K1, og jeg takker alle sammen for godt lagspill.

Jeg ønsker dere alle en velfortjent sommerferie snart 😊

God sommer,
Christian
Instituttleder