OSKE12: Takk for denne gang!

Den praktiske stasjonseksamen OSKE12 for medisinstudentene på siste semester ble avholdt onsdag 8. juni. BB-bygget var fult av spente studenter, frivillige pasienter, eksaminatorer og administrativt personale. Denne gang var første OSKE12 etter pandemien med felles lunsj i vrimle, noe som var etterlengtet.

Vi vil takke alle, som i en travel hverdag, tok seg tid slika det nok en gang ble en vellykket eksamen. Vi hadde ikke klart det uten dere! I skrivende stund sitter eksamenskomiteen og vurderer de endelige resultaten. Alt i alt gikk det veldig bra, og vi får snart rn rekke nye leger og kolleger som klar for et spennende yrkesliv.

Sniker inn litt reklame for neste OSKE12, 7. desember. Håper så mange som mulig har anledning til å være med på dette også 😊

Pulje med glade studenter, ferdig med deres siste eksamen i MED12. Foto: Øyvind Byrkjedal-Bendiksen

Felleslunsj i vrimle – foto: Øyvind Byrkjedal-Bendiksen