Cecilie Bredrup er ny innovasjonsleder ved K1

Foto/ill.: Anne Marit Soltveit Pettersen

Cecilie Bredrup er ny innovasjonsleder ved K1. Hun har en kombinert stilling som førsteamanuensis ved K1 og overlege ved Øyeavdelingen, Haukeland Universitetssykehus. Cecilie er særlig interessert i arvelige former for karinnvekst på hornhinnen. Målet er å finne nye behandlingsmetoder som kan hindre at pasientene mister synet.

Hva betyr innovasjon for deg?

For meg er innovasjon en måte å sørge for at lovende forskningsfunn følges opp slik at de kan komme til praktisk nytte. Vi begynte vårt første innovasjonsprosjekt da vi fikk eksperimentelle data som tydet på at en kreftmedisin kunne ha effekt også hos våre pasienter med øyesykdom. Det var da naturlig å ønske seg øyedråper av dette medikamentet. Istedenfor å håpe at noen andre ville lage slike dråper startet vi et innovasjonsprosjekt for å lage og teste disse selv. Vi tror dette vil gi pasientene våre et bedre behandlingstilbud. Det er i Norge og EU et ønske om å satse på forskning som har et innovasjonspotensiale, på kort eller lang sikt. Dette gir mange muligheter, også med tanke på finansiering.

Jeg ser frem til å arbeide med innovasjon ved K1!