Beate Marholm Bernes er ny økonomikoordinator i K1-administrasjonen

Vi har fått ny økonomikoordinator i administrasjonen!

Foto/ill.: Matthias Bernes Wergeland

Beate Marholm Bernes

Beate er ansatt som rådgiver ved Klinisk institutt 1.

Kontaktinformasjon:
Tlf. 55 58 54 28
beate.bernes@uib.no

 

 

 

 


Arbeidsoppgaver:

Ledelse av økonomiseksjonen med ansvar for budsjettering og økonomirapportering, økonomistyring av ekstern- og internfinansierte forskningsprosjekt, samt søknadsstøtte til forskere. Videre vil Beate gi lederstøtte og rådgivning i økonomispørsmål, både til instituttledelsen og forskingsgruppelederne ved instituttet. Hun vil også delta aktivt i utvikling og forbedringsarbeid av økonomiseksjonen.

Beate har bakgrunn fra privat næringsliv, og mye erfaring innen internasjonalt innkjøp og økonomi. Hun er ny i UiB-systemet, og synes det er inspirerende og spennende å nå skulle arbeide opp mot forskning og utdanning. Hun motiveres av å legge til rette for det viktige samfunnsoppdraget universitetet representerer. Beate ser fram til å bli kjent med nye kollegaer, og å ta fatt på oppgavene ved instituttet!