Kjære kollegaer

Fakultetet har bedt om innspill til høringsrunde for «nytt veikart for forskningsinfrastruktur ved Forskningsrådet». K1 har etter gode tilbakemeldinger fra fagmiljøene spilt inn følgende tema: Nasjonal hjernebank, Infrastruktur for ernæringsforskning, Fagrelaterte medisinske registre og Infrastruktur for romlig biologi.

Fakultetet har videre bedt om 3 prioriterte saker K1 vil arbeide med i høst, og det som nå har høy prioritet er:

1. Virksomhetsoverdragelse av rettsmedisin fra UiB, K1 til Helse Bergen, Avdeling for patologi
2. Arealfordeling K1/HUS
3. Forskningstema som instituttene kan samarbeide om

K1- og K2-ledelsen har denne uken hatt fellesmøte om videre strategi for våre kliniske institutter. Det planlegges månedlige møter for å samkjøre de to kliniske instituttene bedre. Vi er veldig takknemlige for innspill til strategisaker fremover. Hva er viktig for deg?

Lykke til med søknadsskriving for Helse Vest-midler med frist 15. september. Studentene er godt i gang, og det er viktig at vi også prioriteter god undervisning videre.

Jeg vil også minne om Instituttets dag 29. september, og håper mange har anledning til å være med på dagen. Vi tror det blir en veldig bra dag! Husk påmelding!

God helg alle sammen!

Beste hilsen
Christian