ELMED328: Læring fra COVID-19: En tverrfaglig tilnærming

Pandemisenterets januarkurs (ELMED328 Læring fra COVID-19: En tverrfaglig tilnærming) er nå åpent for påmelding. Kurset går over de første to ukene av januar, og bygger på tilsvarende kurs holdt i fjor.

Fjorårets kurs fikk gode tilbakemeldinger, og vi håper at neste kurs blir minst like vellykket. Hemmeligheten er, selvfølgelig, at vi lykkes i å rekruttere de rette studentene.

Kurset egner seg for studenter på Mastergrad- eller PhD-nivå, og er også åpent for studenter ved andre partnerinstitusjoner/fakultet. PhD-kandidater fra UiB (alle fakultet) vil ha førsteprioritet.

Beste hilsen,

Magnus