Veilederlunsj for ph.d.-veiledere

Det medisinske fakultet har gleden av å invitere til foredrag og påfølgende diskusjon med professor Sigrunn Eliassen.

Professor Eliassen er visedekan for utdanning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Hun var en av vinnerne til Olav Thon Stiftelsens nasjonale pris for framragende undervisning for 2021. Hun forsker blant annet på evolusjon av samarbeid som har blitt omtalt som banebrytende i Nature.

På veilederlunsjen skal hun holde foredrag om hvordan veiledning er en sentral del av ph.d.-kandidatenes faglige utvikling og viktig for nettverksbygging, innføring i forskningspraksis og utvikling av ferdigheter for videre karriere. Samtidig er denne læringsformen tidskrevende og potensielt sårbar dersom veiledningsrelasjonen ikke fungerer. Forskning viser at kvaliteten på avhandlingen og sannsynligheten for at kandidatene gjennomfører er avhengig av ulike sider kandidat-veileder interaksjon.

Etter foredraget inviteres det til diskusjon om hvordan samarbeid i forskningsgrupper, faglige nettverk og på institusjonsnivå er viktig for å skape solide veiledningsmiljø.

Det blir et begrenset antall plasser, så meld deg på her: https://www.uib.no/med/157347/veilederlunsj-phd-veiledere