Kjære alle sammen

Vi har seksjons- og fagområdeledermøter hver måned, og hadde på siste møte orientering fra Steinar Hunskår om Vestlandslegen. Dessverre tilfalt det ikke mer ressurser til dette prosjektet i årets statsbudsjett, men fakultetet satser likevel på gradvis oppbygging utover dagens ekstra 20 studenter som snart skal ha klinisk praksis ved Stavanger Universitetssykehus (SUS). I forbindelse med Vestlandslegen blir det neste uke møte i Felles utdanningsråd mellom Det medisinske fakultet og Helse Stavanger SUS i Stavanger

Et annet viktig tema som ble diskutert i seksjonsledermøtet er bestillingen fra fakultetet til de ulike instituttene om hvilke satsingsområder som skal prioriteres i videre forskning. Ved K1 ble vi enige om følgende tema som vi kan fremme for fakultetet: Regenerativ medisin (arbeidsgruppe ledet av Cecilie Bredrup), Spatial medisin (arbeidsgruppe ledet av Lars Akslen), Ernæring (arbeidsgruppe ledet av Jutta Dierkes) og Digital medisinsk biobank (arbeidsgruppe ledet av Ingfrid Helene Salvesen Haldorsen).

Ønsker dere alle god helg 😊

Christian